Ábyrgðarskilmálar Honda

Honda-CR-V-Hybrid-á-ferðinni

Honda bifreiðar eru framleidd eftir ströngustu kröfum um vandaðan frágang og efnisval og er í afar háum gæðaflokki. Það er mikilvægt að halda bifreiðinni sem lengst í góðu ástandi og framleiðandinn hefur sett fram fyrirmæli um kerfisbundið þjónustueftirlit. Áríðandi er að þjónustan sé framkvæmd af aðilum sem ráða yfir tæknilegum upplýsingum, sérverkfærum, sérþjálfuðum bifvélavirkjum til að sinna þessari þjónustu og Honda bilanagreini sem tryggir að nauðsynlegar hugbúnaðaruppfærslur séu framkvæmdar.

Askja ber sem seljandi bifreiðarinnar ábyrgð á þeim göllum sem kunna að vera á henni við afhendingu í samræmi við ákvæði laga um lausafjárkaup og eftir atvikum laga um neytendakaup. Til að tryggja enn betur hagsmuni viðskiptavina sinna lýsir Askja, fyrir hönd Honda, því yfir að tilteknir hlutar bifreiðarinnar séu í lagi og haldi fullri virkni í allt að 5 ár. Ábyrgðaryfirlýsingin er háð ákveðnum skilyrðum, s.s. að reglubundnu þjónustueftirliti sé sinnt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Nánari útlistun er að finna í þjónustuhandbók.

Í þjónustuhandbókinni er að finna allar þær upplýsingar um ábyrgð Honda sem þú þarft á að halda. Ennfremur er fjallað um hvenær þú þarft að færa Honda bifreiðina þína til reglubundins þjónustueftirlits til þess að viðhalda gæðum hennar og ábyrgð. Þjónustueftirlit þarf að fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og mælir hann með að eingöngu upprunalegir varahlutir frá Honda séu notaðir í allt viðhald og viðgerðir.

Viðurkenndir þjónustuaðilar Honda
 • Ábyrgðin nær til Honda bifreiðarinnar þinnar að því gefnu að hún hafi upphaflega verið keypt af viðurkenndum þjónustuaðila Honda og skráð á Íslandi. Ekki er víst að ábyrgð framleiðanda sé í gildi hafi Honda bifreiðin þín ekki verið keypt innan opinbers dreifingarkerfis Honda á evrópska efnahagssvæðinu, EES. Við gætum þurft að fá staðfestingu á kaupunum innan dreifingarkerfsins áður en við getum staðið við ábyrgðina. Bifreiðar sem eru framleiddar fyrir markaði utan EES eru ekki í ábyrgð framleiðanda í landi innan EES.

  Þú ferð með Honda bifreiðina þína ásamt þessari þjónustu-handbók til viðurkennds þjónustuaðila Honda. Allir viðurkenndir þjónustuaðilar Honda geta annast viðgerðir sem falla undir ábyrgð, en við mælum með því að þú leitir til þess aðila sem þú keyptir bifreiðina af, ef nokkur kostur er – það hjálpar til ef þeir þekkja til þín og Honda bifreiðarinnar þinnar.

  Það eina sem við ráðleggjum þér að gera með reglubundnum hætti er:

  - Athuga magn olíu

  - Athuga magn bremsuvökva

  - Athuga magn kælivökva

  - Athuga magn rúðuvökva

  - Athuga ljós

  - Athuga loftþrýsting í hjólbörðum og ástand þeirra.

  Allar þessar upplýsingar og ýmis ráð er einnig að finna í eigandahandbók þinni.

  Hér er yfirlit yfir þá þætti sem ábyrgðin nær til.

  Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að sinna þjónustueftirliti samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Hefðbundna smurþjónustu þarf að framkvæma á sex mánaða eða 7.500 km fresti, hvort sem fyrr verður ásamt þjónustueftirlit á 15.000 km fresti eða einusinni á ári (hvort sem fyrr kemur).

  Þessi listi er ekki tæmandi. Sjá nánar í þjónustuhandbók.

 • Skemmdir af völdum utanaðkomandi þátta. Dæmi um þetta gæti verið:

  - Slæm meðferð, eins og t.d.

  - Ef ökumaður ekur yfir götukanta

  - Bifreiðin er ofhlaðin

  - Iðkaður er hraðakstur

  - Bifreiðinni misbeitt

  - Óviðeigandi notkun eins og akstur í vatni/sjó og hraðakstur/utanvega akstur

  - Atburðir eins og árekstur, eldsvoði, þjófnaður, óeirðir o.s.frv.

  - Breytingar, lagfæringar, átt við hluti, o.s.frv.

  - Skemmdir eða yfirborðsryð frá umhverfisþáttum eins og súru regni, ofanfalli eða efnum sem dreifast með vindi, (eiturefni, fugladrit, trjákvoða o.s.frv.) salti, hættulegum vegum, hagli, vindi, stormi, eldingum, flóðum, öðrum náttúruhamförum, notkunar slípiefna eða sterkra hreinsiefna við þrif á bílnum.

  - Yfirborðsryð út frá steinkasti, rispum á lakki eða öðrum utanaðkomandi skemmdum

  - Skemmdir af völdum ófullnægjandi viðhalds, notkunar óupprunalegra varahluta, varahluta af lægri gæðum, röngu eldsneyti eða smurolíu

  Ef eðlilegu viðhaldi er ekki sinnt eins og lýst er í eigandahandbókinni

  Rangt viðhald eða notkun eldsneytis, olíu eða smurolíu af öðrum gerðum en mælt er með í eigandahandbókinni

  Bifreiðar sem notaðar eru við tilteknar akstursaðstæður kunna að þurfa meira viðhald:

  - Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu

  - Akstur á mjög ósléttum vegum/torfæru

  - Akstur á mjög stuttum vegalengdum í miklum kulda

  - Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið

  - Akstur með dráttaræki eða mikinn hlassþunga

  - Akstur leigubifreiða með/án farþega

  Þessi listi er ekki tæmandi. Sjá nánar í þjónustuhandbók.

Þjónustuhandbók Honda

Honda+E:ny1