Bílaumboðið Askja

Vinnustaðurinn

Vinnustaðurinn

 

Vinnustaðurinn 

Bílaumboðið Askja er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur starfsfólks með fjölbreytta reynslu og þekkingu 

Bílaumboðið Askja er til húsa í mjög vel búnu og glæsilegu húsnæði á Krókhálsi 11 og 13 í Reykjavík. Á Krókhálsi 11 er sala og þjónusta fyrir Mercedes-Benz fólks- og atvinnubíla. Á Krókhálsi 13 er sala og þjónusta fyrir Kia bifreiðar. Á báðum stöðum er að finna fullkomin verkstæði, varahlutaþjónustu og glæsilega sýningarsali. Askja notaðir bílar eru staðsettir á Kletthálsi 2 þar sem er að finna einstakt úrval notaðra bíla. 

Askja leggur mikinn metnað í að veita starfsfólki sínu stuðning og skapa umhverfi sem gerir því kleift að veita viðskiptavinum fyrirtækisins afburðaþjónustu. Í Öskju viljum við hafa heiðarlegt, metnaðarfullt og þjónustulipurt starfsfólk sem ávallt gerir sitt besta í þjónustu við viðskiptavini og samstarfsfólk. 

Gildi Öskju eru:
Metnaður  |  Fagmennska  |  Heiðarleiki  |  Gleði

Gildi Öskju

Árlega er lögð fyrir vinnustaðagreining þar sem viðhorf starfsfólks til vinnuumhverfis, stjórnunar og líðan á vinnustaðnum eru könnuð. Meðal þeirra þátta sem koma vel út hjá Öskju í árlegum mannauðsmælingum eru starfsánægja, starfsandi, vellíðan á vinnustað, starfsfólk er stolt af því að vinna fyrir Öskju, það upplifir mikinn sveigjanleika milli vinnu og einkalífs og jöfn tækifæri óháð kyni.

Askja vill gera starfsfólki kleift að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða tilfærslu í starfi, þar sem því verður við komið. Mismunandi fjölskylduaðstæðum er sýndur skilningur s.s. vegna veikinda barna og umönnun aldraðra foreldra.


Jafnréttismál 

Hjá Öskju er lögð áhersla á jöfn tækifæri karla og kvenna til starfa og framþróunar í starfi. Fylgst er með því að ákveðin störf flokkist ekki sem sérstök karla- eða kvennastörf og að hlutfall kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum sé sem jafnast. Laun eru ávallt ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Fordómar, einelti og ofbeldi af hvaða tagi sem er eða kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin hjá Öskju. 

Jafnréttisáætlun Öskju
Launastefna Öskju


 

Heilsuefling

Starfsfólk er hvatt til heilsueflingar og eru veittir styrkir til íþróttaiðkunar. Á hverju hausti er staðið fyrir heilsuviku, þar sem ýmsir heilsutengdir viðburðir eru í boði.


Starfsmannafélag Öskju

Öflugt starfsmannafélag stendur reglulega fyrir ýmsum uppákomum eins og keilukvöldi, jólahlaðborði og bíóferðum.

 Árshátíðarmynd


 

Vinnustaðanám

Aðkoma fyrirtækja að iðn-, verk- og tækninámi er mjög mikilvæg, ekki síst þegar kemur að því að taka nemendur í vinnustaðanám. Askja leggur sitt af mörkum í þessum efnum og hefur staðfest sáttmála um eflingu vinnustaðanáms. Í því felst að taka vel á móti nemum með skipulögðum og ábyrgum hætti, bjóða nemum samning um vinnustaðanám og auglýsa lausar nemastöður. Við leggjum  mikinn metnað í að veita nemum góðan stuðning og skapa umhverfi sem gerir þeim kleift að vera vel undirbúin fyrir sveinspróf í bifvélavirkjun.

Að meðaltali eru um 6-8 nemar á samning hjá Öskju á hverju ári.

 Nemi í þjálfun

Nánar um vinnustaðanám
Nánar um vinnustaðasáttmálann
Sækja um vinnustaðanám

 

Umhverfisstefna Bílaumboðsins Öskju

Askja leitast eftir að vernda umhverfi sitt og hefur því markað sér eftirfarandi stefnu.

Umhverfisstefna

 

Þessi síða notar fótspor (e. cookies) vegna nauðsynlegrar virkni hennar og til að safna tölfræðigögnum með þeim tilgangi að gera síðuna betri.